Něco o nás

 

Náš tým vznikl již před několika lety, kdy se rozhodlo pár místních sportovců zahrát si lední hokej i na zimním stadionu, V té době ještě neexistovala Městská liga jak ji známe dnes. Hráli se přátelská utkání s individuelně domluvenými týmy z okolí Velkého Meziříčí a Velké Bíteše. Po nějaké době, odehraných zápasech a rostoucímu nadšení, padl návrh hrát Okresní ligu, ale z organizačních důvodu z tohoto nápadu sešlo. Po založení Městské hokejovlé ligy Velkého Meziříčí je náš tým pravidelným účastníkem této soutěže.Největšími úspechy v této souteži jsou dvě páté místa na začátku této soutěže, kdy náš tým konkuroval i silným týmům.

Něco o Stránecké Zhoři

 

Základní údaje

  • Počet obyvatel - 582
  • Nadmořská výška - 497 m.n.m.
  • GPS - 49o 22´50“N  15o 55´41“E
  • Katastrální území 1371 ha
  • 7 km SZ od Velkého Meziříčí.
  • Stránecká Zhoř má čtyři části – Stránecká Zhoř 369 obyvatel, Kochánov 130 ob., Frankův Zhořec 53 ob., Nová Zhoř 30 ob.


Historie


Původní název obce byl Pivcova Zhoř. Stránecká se obec začala jmenovat po vystavění zámku Janem st. Stráneckým ze Stránec.
O Zhoři se zmiňuje zakládací listina měřínského probošství v roce 1298. V roce 1376  obec pod názvem Nelepina Zhoř převádí Ondřej Nelepa ze Zhoře své manželce Anně . Ztotožnění je však díky absenci dalších písemných zmínek a velkému výskytu Zhoří na Velkomeziříčsku nejisté. Majitelé vsi se až do 2. pol. 15. století často střídali. Roku 1491 získává obec Zhoř Vilém z Pernštejna, který ves připojil k měřínskému probošství, kde zůstala až do roku 1559. Od tohoto roku je  majitelem Jan st. Stránecký ze Stránec a vzniká samostatné panství. Po Bílé hoře se majitelé střídali, až do roku 1729, od kdy měla společnou vrchnost s Meziříčím.
Ve Zhoři zasedal soud nad okolními obcemi.
K zámku patřil mlýn, dvůr, ovčín, pivovar, palírna, sladovna, hostinec, pastouška a chalupy na vrchnostenských pozemcích.
Od roku 1998 má Stránecká Zhoř nový znak i prapor.